ŘÍHOVÁ, Táňa. Kulturně-společenské centrum Brno-přehrada /téma "Brno-město uprostřed Evropy" [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29795. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Jiljí Šindlar.

Uložit do Citace PRO