ČERMÁKOVÁ, Martina. Obytný soubor Brno Holásky, lokalita V Aleji [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29799. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Josef Sátora.
Uložit do Citace PRO