VIČÁNKOVÁ, Lenka. Římské lázně a saunový svět [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29805. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Petr Dýr.
Uložit do Citace PRO