MOUDRÁ, Jana. Penzion pro seniory [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29820. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Ivan Moudrý.
Uložit do Citace PRO