FRIČEK, Jakub. Sledování vlivu keramické vazby na vlastnosti izolačních žáromateriálů [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29834. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Lenka Nevřivová.
Uložit do Citace PRO