RAJCHOT, Václav. Vývoj tepelně izolačních a sanačních omítek pro památkovou péči [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29837. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Jiří Zach.

Uložit do Citace PRO