ŠTOHANZLOVÁ, Petra. Generátor EKG signálu [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2984. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Vratislav Harabiš.

Uložit do Citace PRO