ŠMERDOVÁ, Ludmila. Vápenné malty modifikované jemně mletým cihelným střepem [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29844. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Pavla Rovnaníková.
Uložit do Citace PRO