JANOUŠEK, Petr. Vývoj kompozitů na bázi anorganických pojiv určených pro extrémní aplikace [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29853. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Amos Dufka.

Uložit do Citace PRO