KOZÁK, Petr. Napojení JV obchvatu města Jihlavy-křižovatka silnic I/38 a II/523 [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29860. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Martin Smělý.

Uložit do Citace PRO