ŠŤASTNÁ, Barbora. Vliv silničních záchytných systémů na počet a druh dopravních nehod [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29861. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Miloslava Pošvářová.
Uložit do Citace PRO