PUČÁLKA, Radoslav. Parkovací garáž u Fakultní nemocnice v Brně Bohunicích [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29865. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Jan Pavlíček.
Uložit do Citace PRO