VACULÍKOVÁ, Barbora. Terminál VHD Nemocnice – Bohunice v Brně s úvraťovou konečnou stanicí tramvaje [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-04-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29866. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Jan Pavlíček.
Uložit do Citace PRO