MATUŠÍK, Petr. Monolitická nádrž ČOV [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-01-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29869. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Jiří Strnad.
Uložit do Citace PRO