REPTA, Michal. Dálniční estakáda [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29876. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Josef Panáček.
Uložit do Citace PRO