FEICHTINGER, Lukáš. Přeložka silnice II/150 Domaželice - Bystřice p. Hostýnem [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29884. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Petr Holcner.

Uložit do Citace PRO