BEDÁŇ, Jan. Modelování smršťování pomocí fyzikální diskretizace [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29899. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce Petr Frantík.
Uložit do Citace PRO