LANG, Rostislav. Návrh a výpočet membránové konstrukce zastřešení stadionu [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29900. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce Ivan Němec.
Uložit do Citace PRO