HOŘKÝ, Radek. Statická analýza stavebních prvků ze skla [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29902. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce Jiří Kytýr.
Uložit do Citace PRO