MRÁČKOVÁ, Martina. Statické řešení vodovodního potrubí při bezvýkopové technologii [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29903. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce Roman Gratza.
Uložit do Citace PRO