VODÁK, Ondřej. Analýza porušování kvazikřehkých materiálů za použití numerického modelování a akustické/elektromagnetické emise [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29904. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce Václav Veselý.

Uložit do Citace PRO