MICHLOVSKÝ, Jiří. Komplex Moravia Thermal Pasohlávky - stavebně technologický projekt [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29915. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Radka Kantová.

Uložit do Citace PRO