JANSOVÁ, Markéta. Stavebně technologický projekt přístavby traktu rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29938. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Jiří Šlanhof.
Uložit do Citace PRO