MICHNIAK, Radomír. Možnosti využití rozptýlené výztuže pro konstrukční betony [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29940. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictví. Vedoucí práce Jaromír Láník.

Uložit do Citace PRO