NOVOTNÁ, Aneta. Možnosti využití rozptýlené výztuže pro lehké konstrukční betony [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29941. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictví. Vedoucí práce Jaromír Láník.
Uložit do Citace PRO