ŘEHÁK, Zdenek. Experimentální a numerická analýza ŽB prvku namáhaného kroucením [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29944. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictví. Vedoucí práce Petr Žítt.
Uložit do Citace PRO