PROCHÁZKA, Miroslav. Vybrané části stavebně technologického projektu železobetonového mostu v obci Mostkovice [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29948. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Vít Motyčka.

Uložit do Citace PRO