LÁNÍKOVÁ, Lucie. Vliv druhu a dávky rozptýlené výztuže na vybrané vlastnosti betonu [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29954. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictví. Vedoucí práce Jaromír Láník.
Uložit do Citace PRO