BARTULÍKOVÁ, Radka. Vliv provzdušnění a ošetřování na vývoj modulu pružnosti betonu [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29955. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictví. Vedoucí práce Dalibor Kocáb.
Uložit do Citace PRO