VÝPUSTEK, Libor. Průzkum a hodnocení mostu na dálnici D2 [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29956. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictví. Vedoucí práce Petr Cikrle.

Uložit do Citace PRO