ŠILHAN, Vlastimil. Vyhodnocení procesu KPÚ se zaměřením na návrh plánu společných zařízení [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29963. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajiny. Vedoucí práce Miroslav Dumbrovský.

Uložit do Citace PRO