JELÍNEK, Ondřej. Akustické mikroklima nevýrobních objektů [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29964. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Aleš Rubina.

Uložit do Citace PRO