ŠMÝDOVÁ, Lucie. Řízení cash flow při minimální ceně stavební zakázky [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29966. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Jitka Chovancová.
Uložit do Citace PRO