KRISCHKOVÁ, Radka. Bezpečnost a hygiena práce ve stavebnictví [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/29989. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Alena Tichá.
Uložit do Citace PRO