MATUSZKOVÁ, Radka. Zvýšení propustnosti úzkých hrdel způsobených dopravním omezením [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30004. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky. Vedoucí práce Tomáš Apeltauer.
Uložit do Citace PRO