FOJTŮ, Pavel. Energetické hodnocení obytných budov [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30012. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Lucie Vendlová.
Uložit do Citace PRO