ŠEBESTA, Radek. Studie možností revitalizačních opatření příměstského vodního toku [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30025. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajiny. Vedoucí práce Helena Králová.
Uložit do Citace PRO