MAREK, Vít. Protipovodňová ochrana obce Želešice na tocích Bobrava a Hajanský potok [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30029. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních staveb. Vedoucí práce Jaroslav Veselý.
Uložit do Citace PRO