ŠANDOVÁ, Iva. Stanovení obsahu vody v zemině metodou EIS [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30036. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních staveb. Vedoucí práce Jana Pařílková.
Uložit do Citace PRO