SVÍTILOVÁ, Lenka. Charakterizace analogů tavených sýrů [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3005. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce František Buňka.

Uložit do Citace PRO