DAŇA, Jan. Poruchy mostních závěrů - prognóza jejich životnosti [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30053. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Miloslava Pošvářová.
Uložit do Citace PRO