ZOUHAROVÁ, Ivana. Budova Muzea [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30069. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Jan Barnat.
Uložit do Citace PRO