ŽWAKOVÁ, Vendula. Administrativní budova JmP [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30079. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Marcela Karmazínová.
Uložit do Citace PRO