MATUŠKA, Martin. Dřevěná nosná konstrukce víceúčelové haly [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30083. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Bohumil Straka.
Uložit do Citace PRO