NOVÁK, Radomír. Návrh malé víceúčelové nádrže v k.ú Velké Albrechtice [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30106. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajiny. Vedoucí práce Michal Kriška-Dunajský.

Uložit do Citace PRO