HÖLL, Jan. Silové účinky proudu s volnou hladinou na usměrňovací prvek [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30112. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních staveb. Vedoucí práce Pavel Zubík.

Uložit do Citace PRO