HOLEŠ, Petr. Renovace stokové sítě CIPP metodami [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30116. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Jaroslav Raclavský.
Uložit do Citace PRO