AMBROŽ, Martin. Vyhodnocení provozu tlakové kanalizace vybrané obce [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30118. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Jan Ručka.

Uložit do Citace PRO