VRBKA, Jan. Vyhlídková věž v oblasti jihovýchodní Moravy [online]. Brno, 2014 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30125. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Milan Šmak.

Uložit do Citace PRO