JUCHELKOVÁ, Lenka. Návrh modernizace železniční stanice Čadca [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/30130. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav železničních konstrukcí a staveb. Vedoucí práce Otto Plášek.

Uložit do Citace PRO